Worden mijn persoonlijke gegevens beschermd?

Je persoonlijke levenssfeer beschermen is een van onze belangrijke prioriteiten. Je identiteit wordt nooit aan derden bekend gemaakt. Alle verkregen gegevens worden in versleutelde vorm opgeslagen op onze servers. Philandria.eu  respecteert strikt de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 over de behandeling van persoonlijke gegevens voor zover deze via de website werden ingezameld en opgenomen in de bestanden van Philandria.eu.