Wat is de intentie van deze site?

De intentie van deze site is om leuke filatelistische weetjes te verzamelen en te publiceren.

Het is eveneens de bedoeling om nieuwe uitgiften (over de gehele wereld) via deze weg te verkondigen.

Je vindt aan de rechterkant ook een kalender met allerlei filatelistische evenementen. Deze evenementen zijn vooral ruilbeurzen, tentoonstellingen, veilingen,...